<div align="center"> <h1>3 Pułk Szwoleżerów</h1> <h3>Sekcja Kawalerii Ochotniczej im. 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich</h3> <p>kawaleria szwolezerow 3 pulk mazowieckich suwalki</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.tkkfhubert.horsesport.pl/szwol" rel="nofollow">http://www.tkkfhubert.horsesport.pl/szwol</a></p> </div>